Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs-Onderzoek (NRO) heeft een Comenius Leadership Fellow-beurs van EUR 500.000,- toegekend aan een consortium van de opleiding Muziekwetenschap van de UvA, het Conservatorium van Amsterdam (hoofdaanvrager met Leadership Fellow dr. Michiel Schuijer), de Universiteit Utrecht en het conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. De innovatiebeurs voorziet in het opzetten van een nieuw bachelor- en masterprogramma voor studenten die zich als muziekwetenschapper en musicus willen ontwikkelen. De nieuwe studieprogramma's krijgen in de komende drie jaar gestalte.

Het voorstel, getiteld  'A New Generation of Music Professionals', werd door NRO als Zeer Goed gekwalificeerd. De huidige beroepspraktijk vraagt steeds nadrukkelijker om academici die kunnen denken en doen, en die de implicaties van hun (muziek)praktijk in een bredere maatschappelijke en wetenschappelijke context kunnen plaatsen (practice-based research). Alumni kunnen op die manier niet alleen nadenken over de rol van muziek in technologische vernieuwing, cognitief onderzoek, gezondheidszorg, cultuurpolitiek en onderwijs, ze kunnen ook in artistiek opzicht op topniveau  presteren.

Het combineren van de studie muziekwetenschap met een conservatoriumstudie blijkt in de praktijk echter zeer lastig doordat onderwijsprogramma’s logistiek en inhoudelijk niet op elkaar aansluiten. Met de nieuwe opleidingen worden de obstakels tussen deze studies weggenomen.

De partners

De opleiding Muziekwetenschap van de UvA en het Conservatorium van Amsterdam gaan gezamenlijk een bacheloropleiding vormgeven. De Universiteit Utrecht en de HKU ontwerpen een gezamenlijk masterprogramma. Muziek is een zeer interdisciplinair vakgebied. De nieuwe opleidingen weerspiegelen dat. Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam heeft sterke banden met de cognitieve wetenschappen, sociologie en antropologie. Het Conservatorium van Amsterdam heeft een relatie met sport- en bewegingswetenschappen. Deze inbreng maakt een divers studieprogramma mogelijk, dat deels wordt opgebouwd uit bestaande cursussen, deels uit nieuw te ontwikkelen cursussen. Met dit veelzijdige praktische én academische curriculum kunnen afstudeerders hun perspectieven voor een carrière in de huidige beroepspraktijk aanzienlijk verruimen.

De opleiding Muziekwetenschap van de UvA wordt in het projectteam vertegenwoordigd door Barbara Titus, Julia Kursell en Walter van de Leur.

mw. dr. B. (Barbara) Titus

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Muziekwetenschap

mw. prof. dr. J.J.E. (Julia) Kursell

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Muziekwetenschap

dhr. prof. dr. W. (Walter) van de Leur

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Muziekwetenschap