Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor
Future Planet Studies

Studiekeuze en corona

Het is voor studiekiezers lastig om zich tijdens de coronacrisis te oriënteren op een studiekeuze: open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten gaan niet door. Op deze pagina verzamelen we de mogelijkheden om je toch zo goed mogelijk voor te bereiden en beantwoorden we veelgestelde vragen.

 • Hoe ziet het onderwijs er in het nieuwe collegejaar uit? Wordt al het onderwijs online georganiseerd?

  Allereerst willen we benadrukken dat we ervoor zorgen dat iedereen die toegelaten is tot de opleiding en op tijd het aanmeldproces voltooid heeft, in september met de studie kan beginnen.

  Het academisch jaar 2020-2021 start zoals gepland in september. Als het dan nog steeds toegestaan is om weer onderwijs te geven op de campus gaan we dat, binnen de richtlijnen van de overheid, waar mogelijk doen. In elk geval bieden we de garantie dat het onderwijs doorgaat: we kunnen zowel onderwijs als examens online aanbieden. We weten nog niet precies hoeveel onderwijs we op de campus kunnen aanbieden binnen de richtlijnen. Onderwijs dat niet of moeilijk online verzorgd kan worden, zoals practica en sommige werkgroepen, zal daarbij voorrang hebben. Je kan ervan uitgaan dat in ieder geval aan het begin van het academisch jaar, hoorcolleges online verzorgd zullen worden.

  Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via fps-iis@uva.nl.

 • Kan ik beginnen met mijn bachelor als ik mijn hbo-propedeuse nog niet heb gehaald?

  Normaal gesproken kun je pas beginnen met een universitaire bachelor als je je hbo-propedeusediploma hebt gehaald. Veel studenten lopen door de coronacrisis echter vertraging op en kunnen hun propedeuse daardoor niet op tijd afronden. Om die reden heeft de UvA besloten dat studenten met een beperkte studievertraging toegelaten kunnen worden tot de bachelor. Je komt in aanmerking voor toelating tot de bachelor als je nog minder dan 6 EC van je hbo-propedeuse moet halen. De regeling geldt alleen als je studievertraging hebt opgelopen bij de vakken uit je hbo-popedeuse in het tweede semester van het academische jaar 2019-2020 en je vertraging corona-gerelateerd is. De ontbrekende 6 EC moeten dan in het collegejaar 2020-2021 worden behaald. 

  Wel raden we je aan om goed na te denken of je met deze vertraging aan je universitaire bachelor wilt beginnen. Je studiebelasting zal hoger zijn en we kunnen geen rekening houden met eventuele overlap in colleges en tentamens. Wil je wel gebruikmaken van deze regeling, dan dien je je zowel aan de UvA in te schrijven als bij de hbo-instelling waar je je hbo-propedeuse afrondt. Je betaalt maar één keer collegegeld.

  Je aanmelding bij de UvA-bacheloropleiding moet uiterlijk 1 juni 2020 binnen zijn. Houd er rekening mee dat je een cijferlijst en een verklaring bij je huidige hbo-instelling moet opvragen waaruit blijkt dat de vertraging maximaal 6 EC is en dat je de vertraging in het tweede semester van 2019-2020 hebt opgelopen.

  Vanaf 1 juli is het mogelijk om een ‘verzoek tot toelating met studievertraging’ te doen. 

 • Wat gebeurt er met de Matching?

  UvA Matching is normaal gesproken een verplicht onderdeel van je aanmelding. In verband met de coronacrisis is deelname aan Matching dit jaar niet verplicht, maar we raden je wel aan om mee te doen aan UvA Matching. 

  Nadat je je hebt ingeschreven via Studielink kun je je aanmelden voor Matching. Na het activeren van je UvAnetID heb je toegang tot SIS, waar je Matching in de Checklist Inschrijving ziet staan. Hier kun je je via de Vakplanner aanmelden voor de Matching.

 • Zijn er alternatieven voor de open dagen?

  Nu de open dagen op locatie niet door kunnen gaan, biedt de UvA online versies van de voorlichtingen aan. Zo kon je van 28 april tot en met 15 mei Online Proefstuderen.

  Ook kun je je aanmelden voor Student voor een dag, waarbij je online kunt ‘meelopen’ met een van onze studenten en je vragen kunt stellen. 

  Veel opleidingen hebben ook webinars opgenomen die je online kunt bekijken, of hebben de voorlichtingsronde die zij op de UvA Bachelordag van 14 maart zouden geven, opgenomen voor een lege zaal.

 • Is de deadline voor aanmelding veranderd?

  Ja, de deadline om je in te schrijven voor een bacheloropleiding is voor alle bacheloropleidingen in het hoger onderwijs in Nederland verplaatst naar 1 juni 2020. Als je je wilt inschrijven voor een studie per september, moet je je dus vóór 1 juni aanmelden via Studielink.

 • Ben ik verplicht om me in te schrijven na het accepteren van het aanbod?

  Nee, het accepteren van het aanbod verplicht je niet tot inschrijving en het betalen van collegegeld. Je kunt je inschrijving alsnog annuleren voor de start van het studiejaar.

  Echter, het is wel nodig dat je het aanbod accepteert zodat wij de noodzakelijke stappen voor de afronding van je inschrijving kunnen zetten. Als je het aanbod niet accepteert, kan dit er bijvoorbeeld toe leiden dat je je niet op tijd kunt aanmelden voor vakken. We raden je dan ook aan om het aanbod zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de gestelde tijd in het toelatingsbesluit, te accepteren. Als je daarna alsnog wilt afzien van je inschrijving, neem dan contact op via de Digitale Student Service Desk.

  Als de coronamaatregelen in Nederland het niet toestaan dat in september onderwijs op locatie mogelijk is, dan is de faculteit van plan om het onderwijs en de toetsing online aan te blijven bieden zo lang als dat nodig is. Op die manier kun je starten met je opleiding aan de UvA, en is het onderwijs ook toegankelijk voor buitenlandse studenten die niet op tijd in Amsterdam kunnen reizen.

 • Als zoveel onderwijs online georganiseerd wordt, kan ik dan wel kennismaken met mijn medestudenten?

  We vinden het erg belangrijk dat ook de aankomend studenten een binding krijgen met de opleiding en een prettige start van hun studie hebben, waarbij ze zich onderdeel voelen van een cohort. Eén van de ideeën is om tutorgroepen op te zetten, waarbij je waarschijnlijk met een kleine groep studenten bijeenkomsten volgt die begeleid worden door een ouderejaars student en een docent. In deze tutorgroepen zou je medestudenten beter kunnen leren kennen en zullen we werken aan bijvoorbeeld je binding met de studie, maar ook aan studievaardigheden. We hopen een deel van de bijeenkomsten van deze tutorgroepen op de campus te kunnen organiseren.