Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Organisatie

Meer informatie over het bestuur en de structuur van de UvA.

Raad van Toezicht

De RvT houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur.

College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding en is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur van de universiteit.

Faculteiten

Onderwijs en onderzoek vinden plaats binnen onze zeven faculteiten.
Medewerkers
Gebruik onze Medewerkersgids om een medewerker te vinden op naam of faculteit/eenheid.

Organisatieschema van de UvA

UvA organogram (pdf, 1 p.)
Onderwijs
Het onderwijs is (binnen de faculteiten) ondergebracht in Graduate Schools en Colleges.
Onderzoek
Het onderzoek is (binnen de faculteiten) ondergebracht in verschillende onderzoeksinstituten en -centra.
Medezeggenschap
Examencommissies
Juridische zaken