Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
De UvA in Amsterdam

De stad als campus

Onderwijs- en onderzoeksactiviteiten aan de UvA vinden plaats op vier stadscampussen. Sommige colleges worden gegeven in schilderachtige oude gebouwen met uitzicht op een gracht, andere in hightechlaboratoria. De geestes- en gammawetenschappen worden hoofdzakelijk in het centrum van de stad onderwezen: in het Universiteits- kwartier en op de Roeterseilandcampus. Het onderwijs in de exacte wetenschappen aan de UvA vindt plaats in state-of-the-artfaciliteiten in Science Park Amsterdam, en geneeskunde wordt gegeven in Amsterdam UMC.

Universiteitskwartier

Deze campus is het intellectuele hart van de stad en herbergt de Faculteit der Geesteswetenschappen met haar brede scala aan vakgebieden. Hier bevindt zich ook de Universiteitsbibliotheek, dé ontmoetingsplaats voor mensen met belangstelling voor cultuur en wetenschap.
 

Foto van het Bushuis/Oost-Indisch Huis
In het zeventiende-eeuwse Bushuis, in het Universiteitskwartier, zetelt de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Roeterseilandcampus

Hier zetelen de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Rechtsgeleerdheid. Het is een plek waar traditionele grenzen verdwijnen en waar discussies over maatschappelijke kwesties worden gevoerd. Ook zit hier CREA, het cultureel studentencentrum.
 

Roeterseiland Campus
Studenten op het gras op de Roeterseilandcampus, uitkijkend op het CREA-gebouw.

Science Park Amsterdam

Dit is een van de grootste bètacampussen van Europa. Het is een knooppunt voor onderzoeksinnovatie en ondernemerschap, met grote onderzoeksinstellingen en ongeveer 120 bedrijven en spin-offs, het grote Sportcentrum Universum en het Amsterdam University College.
 

Science Park UvA
Het voetpad naar Science Park 904 en het Sportcentrum Universum.

Amsterdam UMC

Het Academisch Medisch Centrum is een ontmoetingsplaats voor excellent wetenschappelijk talent. Medische vakgebieden werken samen en wisselen kennis uit, en studenten leren hun vak in de nabijheid van artsen, verpleegkundigen en patiënten.

studenten van de opleiding Geneeskunde
Geneeskundestudenten bij het Academisch Medisch Centrum.

De stad als campus

Ooit bestond de UvA uit ongeveer 85 verschillende gebouwen, verspreid over Amsterdam. Een aantal hiervan voldeed niet aan de normen van hedendaags onderwijs en onderzoek en bood geen ruimte voor interdisciplinaire samenwerking.

Door het aantal locaties te verminderen en de activiteiten op vier locaties te clusteren, wil de UvA meer samenwerking tussen vakgebieden bevorderen en een ruimte bieden waar medewerkers, studenten, alumni, samenwerkingspartners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in contact kunnen treden.

De clusters dragen er ook toe bij dat traditionele grenzen vervagen: grenzen tussen faculteiten, tussen de universiteit en andere organisaties, en tussen de universiteit en de samenleving als geheel. De campussen zijn bedoeld als een plek waar over maatschappelijke kwesties kan worden gesproken en gedebatteerd, en waar innovatief onderwijs en grensverleggend onderzoek plaatsvinden.

Continue ontwikkeling

Het concentreren van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de UvA binnen vier campussen is een continu proces. De nieuwste ontwikkelingen zijn te vinden op de website Campusontwikkeling.

Website campusontwikkeling

Vind een UvA-gebouw