Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Onderwijskwaliteit

Instellingstoets Kwaliteitszorg

Eens in de zes jaar wordt aan de UvA de zogenoemde Instellingstoets Kwaliteitszorg afgenomen. Een panel van onafhankelijk deskundigen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) onderzoekt dan de UvA om te beoordelen hoe de UvA de kwaliteit van het onderwijs bewaakt.

Het panel beoordeelt hoe de visie van de UvA en het beleid dat daaruit voorkomt systematisch en in samenhang wordt geïmplementeerd, geëvalueerd en waar nodig wordt bijgesteld. Het gaat daarmee dus om de vraag of kwaliteitszorgsysteem van de universiteit en de daarbij horende werkwijzen robuust zijn en of de universiteit een duurzame kwaliteitscultuur heeft.

Eind 2018/begin 2019 vond de laatste beoordeling plaats. Op 18 april 2019 maakte de NVAO bekend een positief eindoordeel over de UvA bekend. Dat is de maximaal haalbare score. De UvA voldoet volgens het panel aan alle vier de beoordelingsstandaarden, op het terrein van visie en beleid, uitvoering, evaluatie en monitoring, en ontwikkeling.

De instellingstoets is voor de UvA een belangrijke toets. Door de positieve beoordeling mogen alle individuele opleidingen in accreditaties het beperkte beoordelingskader van de NVAO blijven gebruiken.