Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor

Wat is studeren?

Studeren aan de UvA

In het eerste jaar kan het wennen zijn, de overgang naar de universiteit. Er verandert veel en je moet een minimumaantal studiepunten halen. Ook bouw je een nieuw sociaal leven op. De verantwoordelijkheid ligt bij jou als student, en de UvA helpt je er graag bij. Hier vind je informatie over studeren en de overgang van de middelbare school naar de universiteit.

De bachelor

De bacheloropleiding duurt drie jaar. Het eerste jaar is vaak oriënterend van aard. Je volgt onderwijs, maar studeert ook veel zelf. Het onderwijs is verdeeld over twee periodes, semesters, waarin je colleges volgt en tentamens doet.

Opzet onderwijs

Afhankelijk van de opbouw van de lesstof krijg je onderwijs in hoorcolleges, werkcolleges en practica:

  • In hoorcolleges licht een docent de lesstof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen. Een hoorcollege kan plaatsvinden in een grote collegezaal, of bij kleinere groepen in een leslokaal.
  • In een werkgroep of werkcollege oefen je met de lesstof in kleinere groepen, onder begeleiding van een docent. Je leest bijvoorbeeld samen teksten, houdt referaten, kijkt gezamenlijk gemaakte opgaven na, werkt vraagstukken uit, bediscussieert onder leiding van een docent of student-assistent een onderwerp, bestudeert een casus of oefent samen een onderzoekstechniek.
  • Bij sommige opleidingen krijg je ook practica. Daarin leer je praktische vaardigheden en voer je proeven uit.

Studiepunten

Voor elk onderdeel van je opleiding dat je met succes afrondt, krijg je studiepunten. Je krijgt bijvoorbeeld studiepunten voor een tentamen waarvoor je een voldoende haalt, of een opdracht die je goed afrondt.

  • Eén studiepunt staat voor 28 uur studie. De opleiding stelt voor elk vak van je programma vast hoeveel studiepunten je daarvoor krijgt.
  • Een succesvol afgeronde driejarige universitaire bachelor levert 60 studiepunten per jaar op, dus 180 studiepunten in totaal.

Het systeem van studiepunten wordt ECTS genoemd: European Credit Transfer and Accumulation System). In heel Europa wordt met dit studiepuntensysteem gewerkt (en ook in de VS en Canada). Zo zijn diploma’s in heel Europa evenveel waard en kun je ook een deel van je opleiding in het buitenland doen. De studiepunten die je elders verdient, tellen in principe mee voor je opleiding.

Bindend studieadvies

Alle eerstejaarsstudenten krijgen een Bindend studieadvies (BSA). In het eerste jaar moet je een bepaald aantal studiepunten halen: (ongeveer) de helft van het totale aantal dat je volgens het studieschema in één jaar kunt halen. Vervolgens heb je nog een of twee jaar (dit verschilt per opleiding) om te slagen voor de rest van de eerstejaarsvakken. Lukt je dat niet, dan kun je je studie aan de UvA niet voortzetten.

Hoe zien de campussen eruit?

Waar volg je straks je colleges? En hoe ervaren UvA-studenten de sfeer? Je ziet het in de video's over onze campussen. Informatie over bijvoorbeeld de bibliotheek, sport en cultuur vind je bij voorzieningen.

Kosten, wonen en andere informatie

Als je gaat studeren wil je misschien op kamers, en op zoek naar een bijbaan bijvoorbeeld. Alle informatie over het vinden van woonruimte, kosten (collegegeld, boeken en andere kosten) en overige praktische informatie vind je hier.

Hoe helpen we je tijdens de studie?

Via mentorgroepen, studieadviseurs en studentdecanen. Ook is er hulp bij persoonlijke problemen bijvoorbeeld of als je je zou willen herorienteren op je studiekeuze. Lees er alles over bij advies en begeleiding.

 

Bron: InHolland