Centraal Register Organisatie UvA

In het Centraal Register Organisatie wordt de organisatiestructuur, het gebouwenbestand en de daarop aansluitende mandaten vastgelegd.

Het register bestaat uit drie onderdelen:

Het register heeft de volgende functies:

  • Samenvatting en vastlegging van de door bevoegde functionarissen binnen de UvA genomen besluiten inzake de inrichting van de organisatie, indeling van gebouwen en verlening van mandaten en ondermandaten.
  • Vastlegging en uniformering van de inrichting van concernadministraties.
  • Vastlegging en uniformering van de in- en externe communicatie.

Nadere informatie over opzet en bedoeling van het register en de mandaatregeling vindt u in de Regeling Centraal Register Organisatie UvA, het Standaardmandaat Bedrijfsvoering 2013 en de Regeling Ruimtegebruik d.d. 26 november 2012

Dit register heeft met name een administratieve functie. Als u organisatie-onderdelen of personen zoekt, gebruik dan het organogram of de direct zoeken in de naam- en adresgids van de UvA.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

Financien en Control

22 januari 2015