Duurzaamheid aan de UvA

Wat betekent duurzaamheid voor de UvA? Van printbewustzijn tot en met bewegingssensoren: de UvA investeert in duurzaamheid. Studenten en medewerkers verwachten dat er randvoorwaarden zijn om duurzaam te werken en CO2-uitstoot te reduceren. De UvA verwacht op haar beurt betrokkenheid bij het verbeteren van de duurzame bedrijfsprocessen. Daarnaast is er een prominente plaats voor dit thema in het onderwijs- en de onderzoeksprogramma’s.